Criteria Landschapsfonds

Kaag en Braassem

Het Landschapsfonds Holland Rijnland stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten in Holland Rijnland . U kunt de stichting Landschapsfonds Holland Rijnland vragen om een bijdrage. Waaraan een aanvraag moet voldoen en hoe deze wordt behandeld, leest u hier.

Projecten in het werkgebied

Bijdragen kunnen aangevraagd worden voor projecten die plaats vinden in de Holland Rijnland. Het werkgebied beslaat het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.

Holland Rijnland

Afbeelding: werkgebied Landschapsfonds Holland Rijnland

Aard van de projecten

Het Landschapsfonds Holland Rijnland richt zich op stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Projecten dienen betrekking te hebben op een of meer van de onderstaande thema’s:

  • Educatie, bewustwording of beleving van het landschap;
  • Cultuurhistorie;
  • Kwaliteitsverbetering natuur, landschap of biodiversiteit;
  • Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulaire economie in relatie tot het landschap.

Omvang van de donatie

Per geval bekijkt het Landschapsfonds Holland Rijnland of en zo ja, in welke mate het fonds een bijdrage levert. Projecten met bijdragen en inzet vanuit eigen middelen en andere partijen, hebben de voorkeur.

Voorwaarden aanvraag

Een aanvraag voor een bijdrage uit het Landschapsfonds Holland Rijnland moet voldoen aan enkele criteria. Het Landschapsfonds kan op basis van deze criteria besluiten uw aanvraag geheel dan wel gedeeltelijk toe te kennen. De criteria voor een aanvraag en de bijbehorende procedure kunt u hier downloaden.