fbpx
5 maart 2019
Boerenlandpaden

Struinen in het boerenland, koeien en schapen die gezellig met je meelopen en op bezoek bij boerenkaasmakers? Het kan op de Boerenlandpaden. In zowel het gebied van Wijk en Woude als in de Bollenstreek zijn Boerenlandpaden te vinden waarop u de rust en ruimte van het platteland nog kan ervaren. De paden zijn afgesloten van […]

Lees verder
4 maart 2019
Hoogstamfruitboomgaarden

In het voorjaar tere bloesem, in de herfst sappige peren en appel en in de winter een statige karakter in het weiland. Hoogstambomen zijn het waard om gezien te worden! Daarnaast bieden ze voedsel en nestplaatsen voor wilde bijen, vlinders, egels en steenuilen. De boomgaarden zijn dan ook echte juweeltjes voor het landschap. Maar wanneer spreken we […]

Lees verder
28 februari 2019
Schaapskooien en schuilhutten

Begrazing met schapen en geiten komt weer helemaal terug. Werden vroeger de heidevelden door schapen kort gehouden, lopen er nu ook schaapskuddes op dijken, parken en stadswallen. Door de manier van grazen kan er een meer kruidenrijke vegetatie ontstaan. De schapen en geiten gaan ‘s avonds vaak terug naar de schaapskooi of schuilhut […]

Lees verder
28 februari 2019
Dijken en verlaten spoorwegen

Dijken zijn ontstaan in onze strijd tegen het water. De ophogingen werden opgeworpen om het water weg te houden van akkers en woningen. In de honger naar land werden later ook plassen en meren omringd met een dijk en vervolgens drooggemalen met molens. Zo ontstonden naast de veenpolders ook de eerste droogmakerijen. De dijken bieden […]

Lees verder
28 februari 2019
Pestbosjes en hakhout

Pestbosjes zijn kleine bosjes van wilg, zwarte els en gewone es, die vaak wat verder weg liggen in de polder. Vroeger toen er nog geen destructiebedrijven waren om het overleden vee af te voeren, werden zij begraven in pestbosjes. Daar dankt dit landschapselement dan ook haar naam aan. De landjes werden omgraven met een sloot zodat het gezonde vee er niet bij kon komen [...]

Lees verder
28 februari 2019
Bloemrijke weides en bermen

Denk je aan het helpen van wilde bijen én van een zomers landschap. Dan denk je toch al snel aan bloemrijke weilanden en bermen. Prachtige kleurrijke soorten als boterbloem, hondsdraf, korenbloem, margriet en kattenstaart geven en veel kleur aan het gras, maar nog belangrijker ze zijn aantrekkelijke planten voor bijen en vlinders. Een bloemrijke weide […]

Lees verder
28 februari 2019
Boerenheggen en struweel

Rond de hoogstamfruitboomgaarden, maar ook op andere plekken op het erf, staan vaak boerenheggen of struweelhaag. De heggen worden regelmatig gesnoeid. Zo ontstaan er mooie, dichte heggen/hagen. Soorten die voor de heggen goed bruikbaar zijn, zijn bijvoorbeeld liguster, meidoorn of haagbeuk. Vooral liguster en meidoorn zijn geliefd bij vogels voor de besjes en de schuilgelegenheid. […]

Lees verder
25 januari 2019
Bestuursnieuws

Ons bestuur is weer compleet. Per 1 januari 2019 is Marcel Belt toegetreden als secretaris. Hij brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied van groen, recreatie en gebiedsprocessen. Een waardevolle aanvulling voor onze stichting!

Lees verder
13 december 2018
Brug Geerpolder

De Geerpolder in Zoeterwoude heeft naast de van oudsher agrarische functie een groeiende recreatieve functie. Om deze ontwikkeling te steunen zijn in samenwerking met agrariërs stukken boerenland toegankelijk gemaakt voor wandelaars en is de Polderkringlooproute uitgezet. Midden in de polder kruist de looproute een brede watergang waarover een brug met prachtig uitzicht ligt.

Lees verder
20 januari 2018
Verdrietig bericht

We hebben het verdrietige bericht ontvangen dat onze secretaris Godfried Meijer op 18 januari 2018 is overleden. Godfried was een bijzonder mens. Betrokken bij wat hij deed, kordaat, zonder poespas, met een duidelijke mening.

Lees verder
KVK: 36347726 
RSIN: 8551.12.803
Disclaimer