fbpx

Fondsen aanvragen

Voorwaarden

Het Landschapsfonds Holland Rijnland stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten in Holland Rijnland. Particulieren, organisaties en bedrijven kunnen projecten indienen voor cofinanciering. Uitgangspunt is dat bewoners, ondernemers en gebruikers hun eigen omgeving het beste kennen en zelf de projecten (laten) uitvoeren. Het Landschapsfonds faciliteert met subsidie of praktische ondersteuning.

Locaties

De projecten moeten plaatsvinden in Holland Rijnland.
Dat zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude.

Thema's

De Projecten moeten een bijdragen leveren aan een of meer van deze thema’s:

Hoogstamfruitboomgaarden, Boerenheggen en struweel

Bloemrijke weides en bermen, Pestbosjes en hakhout

Dijken en verlaten spoorwegen, Schaapskooien en schuilhutten
  
Boerenlandpaden

Bekijk thema's

Criteria voor fondsaanvraag

Alle criteria voor een aanvraag en de bijbehorende procedure kunt u hier onder downloaden.
U kunt uw aanvraag mailen naar het secretariaat via [email protected].
Download criteria

OVER HET GEBIED

In Holland Rijnland wonen zo’n 500.000 mensen, verdeeld over 14 gemeenten. Door de verstedelijking in de Randstad staat de kwaliteit van het landschap voor woonomgeving, recreatie en landbouw onder druk. Met ons fonds willen we het unieke samenspel tussen stad en platteland behouden en versterken waar dat nodig is.
KVK: 36347726 
RSIN: 8551.12.803
Disclaimer