fbpx

Fondsen aanvragen

Voorwaarden

Het Landschapsfonds Holland Rijnland stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten in Holland Rijnland. Particulieren, organisaties en bedrijven kunnen projecten indienen voor cofinanciering. Uitgangspunt is dat bewoners, ondernemers en gebruikers hun eigen omgeving het beste kennen en zelf de projecten (laten) uitvoeren. Het Landschapsfonds faciliteert met subsidie of praktische ondersteuning.

Locaties

De projecten moeten plaatsvinden in Holland Rijnland.
Dat zijn de gemeenten Alph