fbpx

Landschapsfonds en De Groene Klaver sluiten overeenkomst voor onderhoud boerenlandpaden

De Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland komt op stoom. De stichting tekende op 4 december 2015 twee samenwerkingsovereenkomsten. Een met de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland over de besteding van de reeds eerder toegekende €100.000,- door elk van de partijen. En meteen daarna een met De Groene Klaver over het onderhoud van de boerenlandpaden.

Begin 2015 is de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland opgericht. Kees den Ouden, portefeuillehouder natuur en landschap bij Holland Rijnland: “Het onderhoud van boerenlandpaden en landschapselementen door particulieren kwam onder druk te staan. De organisatie Holland Rijnland stelt geld beschikbaar aan de stichting zodat zij kan zorgdragen voor het behoud van de boerenlandpaden.” De provincie zegde enthousiast haar medewerking toe. Han Weber, gedeputeerde Groen vult aan: “vanuit het uitvoeringsprogramma Groen levert de provincie een forse bijdrage voor het behoud en beleefbaarheid van het landschap in brede zin.”

De Stichting beheert de middelen, maar voert zelf geen projecten uit. Samenwerking met De Groene Klaver, een samenwerkingsverband van vier agrarische natuurverenigingen, was vanaf het begin een logische stap. “We zijn ontzettend blij dat De Groene Klaver zorg wil dragen voor het onderhoud van de boerenlandpaden en daarmee aan de mogelijkheid om de inwoners de mogelijkheid te bieden deze prachtige omgeving te verkennen,” aldus Godfried Meijer, secretaris van de stichting. “De agrarische ondernemers in de regio zijn belangrijke dragers van het landschap en verlenen graag hun medewerking aan het onderhoud van de boerenlandpaden en daarmee aan het uitgebreide wandelroutenetwerk in de regio,” licht Theo van Leeuwen, voorzitter van De Groene Klaver trots toe.

KVK: 36347726 
RSIN: 8551.12.803
Disclaimer