fbpx

Over ons

Het Landschapsfonds is een zelfstandige stichting opgericht in 2015 door de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland (het samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten in het noordelijke deel van Zuid-Holland).

Uw ideeën zijn welkom

VRAAG EEN BIJDRAGE AAN

Agrariërs, eigenaren van landschapselementen en (vrijwilligers)organisatie kunnen projecten indienen bij het bestuur en fondsen aanvragen.
Aanvragen

Het Landschapsfonds

Het Landschapsfonds is een zelfstandige stichting opgericht in 2015 door de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland (het samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten in het noordelijke deel van Zuid-Holland). De aanleiding vormde de aanleg van boerenlandpaden in het gebied van Holland Rijnland. De provincie en Holland Rijnland hebben voor de aanleg en het onderhoud van de paden geld beschikbaar gesteld. Het Landschapsfonds beheert het geld en zorgt voor de uitvoering.

Fondsen aanvragen

Sinds 2018 kunnen ook andere projecten die het landschap behouden, verfraaien of beter toegankelijk maken, worden ondersteund. Agrariërs, eigenaren van landschapselementen en (vrijwilligers)organisatie kunnen daarvoor fondsen aanvragen.

Samenwerking

De inzet van het Landschapsfonds sluit aan bij de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland, het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek en de provinciale Beleidsvisie Groen. Het Landschapsfonds werkt samen met het Groene Klaver Collectief en de Stichting Land van Wijk & Wouden.

U kunt het Landschapsfonds ondersteunen in haar streven de waarde en de aantrekkingskracht van het landschap in het gebied Holland Rijnland te verbeteren

Steun het fonds
Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Pauwstaat 32
2274 SK Voorburg
email: [email protected]
Telefoon: 085 - 0603 321
KVK: 36347726 
RSIN: 8551.12.803
Disclaimer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram