fbpx

Welke boomsoort is geschikt?

Geschikte soorten zijn voor streekeigen landschapselementen op en rondom het erf zijn onder andere beuk, zomereik, kastanje, hollandse en klein bladige linde, walnoot, berk, verschillende wilgensoorten, zwarte els, gewone es.

Voor bosjes en singels zijn soorten zoalsĀ  zwarte els, gewone es, gewone esdoorn, veldesdoorn, wilg (amandelwilg, schietwilg, geoorde wilg, boswilg, grauwe wilg, kraakwilg, bittere wilg, katwilg), haagbeuk, hazelaar, hulst, Hollandse iep, kardinaalsmuts, lijsterbes, meidoorn, zwarte populier, rode kornoelje, roos (wilde roos, hondsroos), sleedoorn, vlier, vuilboom, wegedoorn, liguster, Gelderse roos geschikt.

En natuurlijk fruitbomen zoals heerlijke historische appelrassen, perenrassen, kweepeer, walnoot, pruim en kers.

KVK: 36347726 
RSIN: 8551.12.803
Disclaimer